Fotos: Annette Nordstrøm, Søren Damving, Olav Berntsen, Michael Mathiesen m.fl.